Stanowisko paletyzacji rolek folii

KONTEKST REALIZACJI

Paletyzacja to układanie detali na palecie w określony sposób. Jest najczęściej robotyzowanym procesem na liniach przemysłowych świata. Ze względu na monotonię, ciężar przenoszonych elementów i powtarzalność prac, które wykonują pracownicy zastosowanie robota przemysłowego do paletyzacji jest silnie uzasadnione. Robot służy do odpowiedniego paletyzowania rolek folii stretch według ściśle określonych przez zamawiającego schematów paletyzacji. Stanowisko składa się z dwóch buforów, zespołu transporterów przemieszczających rolki, magazynu przekładek i wyposażonego w chwytak robota.
Stanowisko paletyzacji rolek folii

WSPÓŁPRACA I WROŻENIE

Pewna fabryka zatrudnia do pracy przy 2 stanowiskach 8 osób na każdą zmianę. Ze względu na czas obróbki detali na tych stanowiskach, który jest stosunkowo zbyt długi aby zapewnić płynność produkcji są one wąskim gardłem linii produkcyjnej. Tymczasowym rozwiązaniem było utworzenie trzech zmian i zatrudnianie łącznie 24 osób odpowiedzialnych za obsługę tej sekcji produkcji.

Robotyzacja pozwoli na połączenie stanowisk i w przypadku zastosowania 1 robota przemysłowego zmniejszenie wymaganego personelu do zaledwie 2 pracowników dla każdej zmiany. Biorąc pod uwagę liczbę etatów, które udało się zaoszczędzić można szacować roczną oszczędność na poziomie 750 000 złotych przy założeniu, że miesięczny koszt utrzymania jednego pracownika wynosił 3500 złotych brutto.

Tak wysoka oszczędność wynika z optymalizacji zatrudnienia. Koszt zaprojektowania, dostosowania i wdrożenia stanowiska nie przekroczył 500 000 złotych, dlatego inwestycja w robotyzację przynosi pierwsze zyski po upływie zaledwie 8 miesięcy. Dodatkowo oprócz obniżenia kosztów produkcji znaczącej poprawie uległa wydajność, a także zniwelowano ryzyko poniesienia przez pracowników uszczerbku na zdrowiu wynikającego z czynności, które wykonywali na danym stanowisku.

WSPÓŁPRACA I WDROŻENIE

Ze względu na charakter i ułożenie hali produkcyjnej na taśmociąg zbiorczy, który dotychczas obsługiwany był przez pracowników trafiały różne modele klocków hamulcowych. W wielu przypadkach różnice pomiędzy modelami to niewielkie, aczkolwiek istotne detale, takie jak kształt, obecność elementów składowych czy drobne różnice w wymiarach. W sytuacji gdy na analizę i przypisanie do konkretnego modelu pracownik ma niewiele mniej niż 5 sekund ryzyko powstania błędu jest wysokie, a podejmowania decyzji nie ułatwia stałe przemieszczanie się produktów na taśmociągu.

W przedstawionej sytuacji zastosowanie robota sortującego pozwoli na precyzyjną identyfikację obiektu opierając się na identyfikacji wizualnej dostępnej dzięki zastosowaniu wysokiej klasy sensorów. Dodatkowo korzystając z zautomatyzowanego rozwiązania możliwe jest szybsze sortowanie i przenoszenie klocków hamulcowych. Średni czas, jaki potrzebuje robot na poprawną identyfikację i przeniesienie wynosi niecałe 2 sekundy, co biorąc pod uwagę obecne tempo produkcji oznacza, że do pełnego zautomatyzowania tego segmentu produkcji wymagane są jedynie 2 maszyny.

KORZYŚCI

Dedykowane rozwiązanie niezależnie od wymogów zadania
Roboty do paletyzacji z ulepszonymi przekładniami cechują się wyższą wytrzymałością na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne co przekłada się na minimalizację kosztów utrzymania i serwisu maszyn.
Wykrywanie rozmiaru i typu części, sortowanie i wykrywanie wysokości możliwe jest dzięki inteligentnym systemom wizyjnym lub czujnikom 3D używanym podczas paletyzacji i pozwala na wykorzystanie dostępnej przestrzeni w sposób najbardziej optymalny sposób.
Roboty paletyzujące mogą przerobić ponad 30 cykli na minutę niezależnie od rozmiaru czy wagi przenoszonych przez nie elementów produkcji.
Czujniki 3D zastosowane w tym rozwiązaniu umożliwiają nieprzerwane działanie linii produkcyjnej dzięki możliwości lokalizowania i paletyzowania elementów, które znalazły się poza swoją pozycją referencyjną.
Proste w obsłudze oprogramowanie symulacyjne pozwala modelować schemat ułożenia elementów opierając się na wirtualizacji. Po ukończeniu nowa konfiguracja może zostać przesłana do wybranego robota przemysłowego zapewniając minimalny przestój w jego pracy.
Określony wcześniej schemat, z jakim są układane elementy na paletach pozwala zwiększyć powtarzalność i stopień zapełnienia palet w porównaniu do ich ręcznej paletyzacji
Przeniesienie operacji polegających na wysiłku na urządzenia mechaniczne zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku w miejscu pracy i uszczerbku na zdrowiu pracowników a także umożliwia pracę w wymaganych dla produktów warunkach, takich jak odpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza.